Adam Guzowski

Pół człowiek pół historyk rodem spod Warszawy. Na scenie od 2013 roku.