Antoni Syrek-Dąbrowski (Everyman)

0

Wracasz naćpany jak lord kolumbijski i mówisz matce, że świetnie wygląda na tle boazerii.

 


Skomentuj