Roast

Roast to gatunek komediowy, będący przeciwieństwem benefisu. Polega na występie roastowanego oraz zaproszonych gości, którzy wygłaszają obraźliwe monologi, często wulgarne, w kierunku roastowanego, ale i siebie wzajemnie. Roastowanymi często są celebryci.